IT služby

IT služby

Viac info
Služby účtovníctva

Účtovníctvo

Viac info

Firma RASENT s.r.o.

Firma Rasent, vznikla v roku 2001 spojením dlhoročných skúseností ľudí, ktorí sa zúčastnili na mnohých IT projektoch v rôznych obchodných oblastiach. Firma ponúka široké portfólio služieb počnúc analýzou informačných systémov, cez návrh nových systémov až po údržbu a podporu prevádzky. Firma ponúka školenia z rôznych technických ako aj obchodných oblastí.

V súčasnej trhovej ekonomike sa potvrdzuje, že úspešné sú len tie spoločnosti, ktoré sa dokázali v správnej dobe rozhodnúť ísť správnym smerom. Aby sa spoločnosť dokázala rozhodnúť v strategických otázkach musí mať k dispozícií vhodne upravenú bázu dát, ktorá bude tvoriť základný podklad pre prijatie dôležitých rozhodnutí vo firme. Pripraviť takéto podklady, predpokladá nesmierne úsilie, ktoré vyžaduje nasadenie mnohých ľudí, čas a v konečnom dôsledku i množstvo peňažných nákladov. Vytvorenie globálneho reportu odzrkadľujúceho chod firmy predstavuje sústrediť všetky možné zdroje informácií, ktoré nemusia byť nevyhnutne v digitálnej podobe (napr. papierové agendy), zdroje ktoré sú umiestnené mimo firmy (napr. všeobecne prístupné registre na internete) a mnoho ďalších technických prekážok vyplývajúcich z heterogénnosti zdrojov.
Firma Rasent ponúka klientom, firmám technické riešenie, ktoré umožní efektívnu extrakciu všetkých potencionálnych zdrojov a následnú transformáciu a prezentáciu do želanej formy.

Firma Rasent ponúka riešenie, ktoré pokrýva buď všetky obchodné oblasti, alebo iba vybrané. Technické riešenie je postavené na produktoch, ktoré majú tradíciu v oblasti odkrývania podnikových dát, vývoja a prezentácie dát konečnému konzumentovi - managementu.

V roku 2008 firma rozšírila svoju ponuku služieb o účtovnícke služby. Poskytujeme účtovné poradenstvo, profesionálne vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva vrátane spracovania personálnej a mzdovej agendy. Klientom ponúkame profesionálne služby, individuálny prístup a sľubujeme diskrétnosť. Pri riešení problémov externe spolupracujeme s daňovým poradcom a právnickou kanceláriou.

Našim cieľom je poskytovať naše služby tak, aby ste sa mohli na nás plne spoľahnúť a venovať svoj čas podnikaniu.