Referencie


Účasti na IT projektoch:
 • STAT I, Reportingový systém, Eurotel Bratislava, a.s., Slovensko (1998)
 • STAT II, Reportingový systém, Eurotel Bratislava, a.s., Slovensko (1999)
 • MIS, Erste Bank Budapest, Maďarsko (2000)
 • Call Stat, DataWarehouse, Eurotel Bratislava, a.s., Slovensko (1999-2001)
 • SLSP DWH, DataWarehouse, Slovenská Sporiteľňa, a.s., Slovensko (2001-2002)
 • SLSP Datamart pre interný reporting, Slovenská Sporiteľňa, a.s., Slovensko (2002-2007), nasadenie na všetky obchodné miesta
 • SLSP Príprava systémov na prechod na EURO, Slovenská Sporiteľňa, a.s., Slovensko (2007-2008)
 • SLSP Datamart pre podporu predaja, Slovenská Sporiteľňa, a.s., Slovensko  (2008-2010), nasadenie na všetky ochodné miesta
 • SLSP Príprava systémov na prechod na nový prevádzkový systém banky ,Slovenská Sporiteľňa, a.s., Slovensko (2009-2012)
 • NG CRM, Adaptácia DWH na nový CRM systém, Slovak Telekom, a.s., Slovensko (2012-2013)
 • NCC Nový ratingový systém pre prepaid služby, Adaptácia DWH na nový prevádzkový systém, Slovak Telekom, a.s., Slovensko (2013-2014) 
 • DataRetention, Slovak Telekom, a.s., Slovensko (2014)
 • Potential Base Segmentation, Slovak Telekom, a.s., Slovensko (2015-2016)
 • RaSi Adaptácia DWH na nový jednotný CRM systém a Billingový systém, Slovak Telekom, a.s., Slovensko (2015-2017)
 • OneSalesReporting, Jednotný reporing predaja pre ST a TMCZ; T-Mobile a.s., Česká republika + Slovak Telekom, a.s., Slovensko (2017-2018)
 • FedDWH - konsolidácia-jednotný federálny telco DWH pre TMCZ + STSK; T-Mobile a.s., Česká republika + Slovak Telekom, a.s., Slovensko (2018-2020)
 • Federálny reporting TMCZ + STSK; T-Mobile a.s., Česká republika + Slovak Telekom, a.s., Slovensko (2020-2022)
 • ODS - centralizovaná databáza pre operatívu; T-Mobile a.s., Česká republika (2020-2021)
 • OCN - Kampaň manažment TMCZ; T-Mobile a.s., Česká republika (2020-2021)
 • Medallia - Prieskumy spokojnosti zákazníkov, T-Mobile a.s., Česká republika (2021-2022) 
 • RichBusinessMessaging, T-Mobile a.s., Česká republika + Slovak Telekom, a.s., Slovensko (2022)
 • VOYO - TV stream services, T-Mobile a.s., Česká republika + Slovak Telekom, a.s., Slovensko (2022-2023) 
 • TV consents - TV stream services, T-Mobile a.s., Česká republika, Slovensko (2023) 
 • ICT rekalkulácie skupinových nákadov, Slovak Telekom, a.s., Slovensko (2023) 
 • Canal+ - TV stream services, Slovak Telekom, a.s., Slovensko (2023)